ΠΑΣΠΑΜΑ

ΠΑΣΠΑΜΑ

ΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ

Ενημέρωση της κοινής γνώμης για τη Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία) και τη Δρεπανοκυτταρική Νόσο (Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία)

Ενημέρωση των ασθενών για τις νέες θεραπευτικές μεθόδους, νέα ιατρικά πρωτόκολλα και δεδομένα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ισχύουσα νομοθεσία

Διασφάλιση της σωστής θεραπευτικής παρακολούθησης, της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και γενικά της αντιμετώπισης των νοσημάτων

Ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλονται για την ανάπτυξη του θεσμού της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τη δημιουργία αιμοδοτικής αντίληψης

Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση των ασθενών

Υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μέσα από τη συστηματική παρέμβαση προς την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς

Πληροφόρηση του κοινού για την πρόληψη των γεννήσεων παιδιών με Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αναστ. Τσόχα 18-20, 11521 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2106456013

Email: paspama@otenet.gr

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Website: www.paspama.gr

Facebook: facebook.com/paspama

Instagram: instagram.com/paspama_greece/

YouTube Channel: youtube.com/@PASPAMA-GREECE

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο