Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών

Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών

Καταπολέμηση στερεοτύπων αντιλήψεων για το ρόλο των φύλων

Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Ενίσχυση της μητρότητας  αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος

Προστασία των οικογενειακών σχέσεων και των δικαιωμάτων των παιδιών

Προώθηση συμμετοχής γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Πραγματοποίηση  κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου

Υποστήριξη γυναικών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως

μακροχρόνια άνεργες, πρόσφυγες/μετανάστριες, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.

Ευαισθητοποίηση σε θέματα Περιβάλλοντος και  Υγείας

Βοήθεια σε μετανάστες/πρόσφυγες να ενταχθούν στην κοινωνία.

 

Για την επίτευξη των στόχων της:

Αναλαμβάνει προγράμματα Εθνικά και Ευρωπαϊκά

Συνεργάζεται με Κυβερνητικούς, Ευρωπαϊκούς & Διεθνείς Φορείς και Οργανώσεις  καθώς και με άλλες  ΜΚΟ.

Οργανώνει Συνέδρια, Ημερίδες, Θεματικές εκδηλώσεις, Διαδικτυακές συναντήσεις

Υλοποιεί δράσεις Κοινωνικού και Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα

Αναλαμβάνει δράσεις διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 3, 10679, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7234 543

Email:  Panathinaiki1@yahoo.gr

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Website:  Panathinaiki.gr

Facebook: Πανθηναική Οργάνωση Γυναικών

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο