Ο.ΚΑ.ΝΑ. | Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών

Ο.ΚΑ.ΝΑ. | Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995.

Με τον ν.4139/2013, αλλά και με τον ν.4737/2020 ο ΟΚΑΝΑ είναι ο μεγαλύτερος φορέας παροχής υπηρεσιών στον τομέα των εν γένει εξαρτήσεων, των εξαρτητικών συμπεριφορών και του εθισμού στην Ελλάδα. Διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διαδικασία διαμόρφωσης και εισήγησης προτάσεων για τη χάραξη πολιτικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών και της Εθνικής Στρατηγικής κατά των Ναρκωτικών.

Κύριοι πυλώνες δραστηριοποίησης του ΟΚΑΝΑ είναι η πρόληψη, η θεραπεία, η μείωση της βλάβης – άμεση πρόσβαση και η κοινωνική επανένταξη των ωφελούμενων. Με τις δράσεις και τις υπηρεσίες του επιτυγχάνει να καλύψει ολόκληρο το φάσμα των αναγκών των εξαρτημένων ατόμων, των οικογενειών τους και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Παράλληλα ο ΟΚΑΝΑ στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και στην αποστιγματοποίηση των ουσιοεξαρτημένων.

Το δίκτυο Δομών και παροχής Υπηρεσιών του Οργανισμού αποτελείται από 67 Μονάδες Υποκατάστασης, 9 «Στεγνά» Προγράμματα, 4 Μονάδες Άμεσης Πρόσβασης, 2 Μονάδες Υποκατάστασης σε Φυλακές, ενώ στον τομέα της πρόληψης ο ΟΚΑΝΑ έχει την επιστημονική εποπτεία για 75 Κέντρα Πρόληψης σε όλη την Ελλάδα.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αβέρωφ 21, 10433, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2108898285

Email: press@okana.gr

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Website: www.okana.gr

Facebook: Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών-ΟΚΑΝΑ

Instagram: Okana_official

YouTube: Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο