ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS (MedSOS)

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS (MedSOS)

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS (MedSOS) είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1990 για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό και ευρω-μεσογειακό επίπεδο. Ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών θεμάτων, με κύρια πεδία δράσης τους υδατικούς πόρους και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Διαθέτει πλούσια εμπειρία σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στην οργάνωση και διαχείριση συμμετοχικών διαδικασιών, το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τη διαχείριση και υλοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων (π.χ. INTERREG, MED, SEE, LIFE, GRUNDTVIG, IEE, Europe For Citizens, κ.ά.), καθώς και την αξιοποίηση πολλαπλών εργαλείων επικοινωνίας. Στο πλαίσιο των ποικίλων δράσεών του, το MedSOS συνεργάζεται με δημόσιους φορείς, την αυτοδιοίκηση, με ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα, με κοινωνικούς εταίρους, ενώ είναι ενεργό μέλος διεθνών δικτύων (i.e. CAN, EEB, EUCC, INFORSE, MIO-ESCDE, SAR, WFN).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 210 8228795

Email: coasts@medsos.gr

 

 

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο