Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης «Κωστής Μπάλλας»

Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης «Κωστής Μπάλλας»

Το Κέντρο Ημέρας “Λωτός” είναι δομή ψυχικής υγείας που ανήκει στο φορέα Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας” και υπάγεται στον 7ο Τομέα Ψυχικής Υγείας.
Απευθύνεται σε ενήλικες με χρόνιες ψυχικές διαταραχές και στις οικογένειές τους, καθώς και σε ενήλικες του γενικού πληθυσμού που χρήζουν ψυχολογικής στήριξης.
Βασικός στόχος είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας και η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ατόμων, μέσω ομαδικών και ατομικών θεραπευτικών παρεμβάσεων αλλά και η διεξαγωγή προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας στην ευρύτερη κοινότητα. Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας παρέχονται δωρεάν.

Στοιχεία Επικοινωνίας :

E-mail: hcipc@otenet.gr ekkelotos@yahoo.gr 

Τηλέφωνο:210 7221707

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 30, Αθήνα

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης :

Site: Κωστής Μπάλλας – Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”

Facebook: Κέντρο Ημέρας “Λωτός” ΕΚΔΨ&Π “Κωστής Μπάλλας” (@daycentrelotos)

YouTube Channel: ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΛΩΤΟΣ

 

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο