Κύκλος Προσωπικής Ανάπτυξης

Κύκλος Προσωπικής Ανάπτυξης

Ο Κύκλος Προσωπικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2011 και είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής καθώς και την ενδυνάμωση και ενίσχυση του κοινωνικού ιστού.

Επικεντρώνει την προσπάθειά του στην οργάνωση δράσεων για όλους καθώς και τη διεξαγωγή εξειδικευμένων προγραμμάτων για Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες.

Προάγει τον επαγγελματισμό, κυρίως μεταξύ των νέων, και υποστηρίζει τις προσπάθειες εξεύρεσης απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

Σχεδιάζει και διεξάγει έρευνες, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς φορείς, Οργανισμούς και Συλλογικά Επαγγελματικά Όργανα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και τη σύνθεση γνώσεων από πεδία της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και της πνευματικής παράδοση

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Λαυρίου 110, Αλσούπολη, 14235 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-6852444

Email: info@kyklos.org.gr

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο