ΚΟΦιΨΥ | Κίνηση Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία

ΚΟΦιΨΥ | Κίνηση Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία

Σωματείο για την υποστήριξη ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και προσώπων με νόσους νευρολογικών παθήσεων, Alzheimer και των οικογενειών τους. Πασχίζουμε για την: βοήθεια για τη κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση τους -βελτίωση των συνθηκών στις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες Ψυχικής Υγείας και την ενίσχυση του αποϊδρυματισμού -προαγωγή της ψυχικής υγείας -αρωγή και τον συντονισμό με τα κέντρα Πολιτικής Προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης -Μέλος Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Website: kofipsy.blogspot.com

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064178976903

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο