ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΔΑΜΑΡΙΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΔΑΜΑΡΙΣ

Το Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις (ΚΣΔ) είναι ένας οργανισμός που διαθέτει Ξενώνα στην Αθήνα και προσφέρει ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αποκατάστασης ψυχικού τραύματος (τρία έως επτά έτη) για γυναίκες 18-35 ετών οι οποίες έχουν υποστεί σεξουαλική εκμετάλλευση και/ή σωματεμπορία ή κινδυνεύουν να θυματοποιηθούν. Η ολιστική προσέγγιση τού Προγράμματος τού ΚΣΔ έχει σχεδιαστεί για να καθοδηγεί την πληθυσμιακή αυτή ομάδα σε πλήρη αποκατάσταση και επανένταξη στην κοινωνία αντιμετωπίζοντας τις ακόλουθες ανάγκες: Αντιμετώπιση φτώχειας, ψυχική υγεία, κοινωνική κατάσταση, προσωπική ανάπτυξη, υγεία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΚΣΔ είναι προσαρμοσμένες για γυναίκες πρόσφυγες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή ανύπαντρες μητέρες – χωρίς να εξαντλούνται στην κατηγορία αυτή.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Λεωφ. Μαραθώνος 176, τκ 15344, Γέρακας

Τηλέφωνο: 210 6547 189

Email: info@damaris.gr

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Website: www.damaris.gr

Facebook: @housedamaris

YouTube Channel: communityhousedamaris

 

 

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο