ΚΛΙΜΑΚΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας είναι ένας κοινωνικός φορέας, αναγνωρισμένος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός (Ν.Π.Ι.Δ.), με δραστηριότητες που στοχεύουν τόσο στην διάθεση υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Με κύριο άξονα την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις – προγράμματα για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών και των αποτελεσμάτων του κοινωνικού αποκλεισμού.

Συγκεκριμένα, η ΚΛΙΜΑΚΑ απευθύνεται σε ευπαθή άτομα και ομάδες που αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα και χρήζουν συστηματικής και ολοκληρωμένης παρέμβασης. Οι υπηρεσίες που προσφέρει (οι οποίες φυσικά διαφοροποιούνται ανάλογα με την ομάδα στόχου), είναι εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και είναι οι εξής:

  • Ιατρική – Ψυχιατρική φροντίδα
  • Συμβουλευτική
  • Ψυχοκοινωνική Στήριξη
  • Φιλοξενία
  • Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη
  • Νομική Συμβουλευτική κ.α.

central@klimaka.org.gr

Τηλέφωνο
+30 210-3417160-2 / Fax: 210-3417164

Διεύθυνση
Δεκελέων 50, Κεραμεικός, Αθήνα 118 54
( Κεντρικά Γραφεία )

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο