Κάριτας Ελλάς

Κάριτας Ελλάς

Η Κάριτας Ελλάς έχει ως σκοπό την πραγμάτωση του Ευαγγελικού  μηνύματος  της  Αγάπης  και της Δικαιοσύνης, για την ολοκληρωτική εξέλιξη του Ανθρώπου, με ιδιαίτερη έμφαση σε Άτομα και Ομάδες Ατόμων που χρήζουν βοήθειας, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση. Σκοπός του Σωματείου είναι δηλαδή η δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου, καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μέσα στην Κοινωνία.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 52, 104 32, Αθηνά

Τηλέφωνο: 2105247879

Email: caritashellas@caritas.gr mgiannisopoulos@caritas.gr

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Website: www.caritas.gr

Facebook: https://www.facebook.com/caritashellas/

Instagram: https://www.instagram.com/caritashellas/

YouTube Channel: https://youtube.com/@caritashellas1096

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/caritas-hellas/

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο