Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)

Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων «Πάνος Μυλωνάς»

Κύριος σκοπός του Ινστιτούτου είναι η υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη μελέτη, έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση στοχεύοντας κατ’ εξοχήν στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των αρμοδίων φορέων σε θέματα ενημέρωσης και προάσπισης της οδικής ασφάλειας αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση, ενδυνάμωση και στήριξη της πολιτείας στην ανάληψη και τήρηση ουσιαστικών μέτρων και πολιτικών στη χώρα μας σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, οδικής ασφάλειας και μείωσης των τροχαίων συμβάντων, αποτελούν βασικούς στόχους του Ινστιτούτου.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Νεμέσεως 2, 11252 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2108620150

Email: info@ioas.gr

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Website: https://www.ioas.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/ioas.panos.milonas

Instagram: https://www.instagram.com/ioas_rsi/

YouTube Channel https://www.youtube.com/user/ioaspanos

Twitter: https://twitter.com/rsipanosmylonas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/road-safety-institute-rsi-panos-mylonas-/

 

 

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο