Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ)

Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ)

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί μία επιστημονική, αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το ΙΚΠΙ έχει εκτελέσει άνω των 100 μελετών και προγραμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά προγράμματα προαγωγής και αγωγής υγείας, μελέτες πληθυσμού, μελέτες σχεδιασμού και βιωσιμότητας νοσοκομειακών και πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής καθώς και συστήματα περίθαλψης για ομάδες ασφαλισμένων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αλεξανδρουπόλεως 25, 115 27 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 72 22 723

Email: info@ispm.gr

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο