ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ -Med-In

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ -Med-In

Σκοπός της Ιατρικής Παρέμβασης είναι η υλοποίηση δραστηριοτήτων Κοινωνικού και Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα, Διεθνούς Προστασίας, Μετανάστευσης ή Κοινωνικής Ένταξης, καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων Παιδικής Προστασίας.                             

  • Βοηθάει και συμπαρίσταται στους ανθρώπους, που έχουν ανάγκη, πάντα με γνώμονα το δικό τους συμφέρον, και στόχο την αποκατάσταση της τραυματισμένης ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
  • Προσφέρει βοήθεια στους πληθυσμούς που πλήττονται από φυσικές ή μη καταστροφές ή βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, σε συνεργασία με τους φορείς που εμπλέκονται στον ίδιο σκοπό.
  • Συγκεντρώνει στους κόλπους της γιατρούς, νοσηλευτές, υγειονομικούς, καθώς και άτομα που προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, παραϊατρικά επαγγέλματα, αλλά και άτομα άλλων επαγγελματικών ειδικοτήτων, με διάθεση εθελοντικής δράσης που μπορούν και θέλουν να υποστηρίξουν το έργο της εταιρείας.
  • Προσφέρει την αναγκαία επιμόρφωση και εκπαίδευση στα μέλη της και σε συνεργαζόμενα με αυτήν άτομα, των οποίων η συμμετοχή σε αποστολές θα είναι απαραίτητη, με τη συνδρομή ιατρικών εταιρειών, επιστημονικών ή άλλων οργανώσεων.
  • Κινητοποιείται για την ανακούφιση των πληθυσμών, που δοκιμάζονται, με την προσφορά όλου του έμψυχου και άψυχου υλικού που διαθέτει όσο πιο σύντομα και αποτελεσματικά γίνεται. Σε καταστάσεις κρίσεως τα μέλη της θα μπορούν να είναι στη διάθεση διεθνών οργανισμών, κυβερνήσεων ή συντονιστικών αρχών των χωρών που πλήττονται, πάντα όμως μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν οι σκοποί και οι αρχές της εταιρείας.
  • Αναζητά όλες τις εθνικές και διεθνείς συνεισφορές και συνεργασίες, που θα επιτρέψουν στα μέλη της να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους, οπουδήποτε χρειαστεί.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας :

Διεύθυνση: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΗ 5Α, 11525, ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210-6722267

E-mail: info@medin.gr

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης :

Website: www.medin.gr

Facebook: Medin

Instagram: medical_intervention

 

 

 

 

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο