Ε.Π.Α.Ψ.Υ. | Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας

Ε.Π.Α.Ψ.Υ. | Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας

Στόχος της είναι η παροχή ποιοτικών ολιστικών υπηρεσιών κοινοτικής ψυχιατρικής φροντίδας για όλους, με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών, την πρόληψη της αυτοκτονικότητας και τη μείωση των ακούσιων νοσηλειών.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, με στόχο την εξάλειψη του στίγματος της ψυχικής νόσου και τη δημιουργία συμπεριληπτικών πλαισίων που ευνοούν την ψυχοκοινωνική επανένταξη κι αποκατάσταση των ευάλωτων ψυχικά ομάδων.

Συνηγορία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, μέσω της τακτικής ενημέρωσης και νομικής υποστήριξης των ιδίων και των οικογενειών τους, καθώς και της διαμεσολάβησης σε αρμόδιους φορείς της πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών.

Εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων στη θεραπεία, μέσω της διαρκούς έρευνας και τεκμηρίωσης, της δημιουργίας συνεργειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και την εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων στη θεραπεία.

Συμβολή στη βελτίωση του δημόσιου συστήματος ψυχικής υγείας μέσω των αρχών και πρακτικών της κοινοτικής ψυχιατρικής.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας :

Διεύθυνση: Σαλαμίνος 36

Τηλέφωνο: 2108056920

Email: grammateia@epapsy.gr

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Website: https://www.epapsy.gr/

Facebook: Epapsy – Association for Regional Development and Mental Health

Instagram: epapsy_gr

YouTube Channel:  ΕΠΑΨΥ EPAPSY

Twitter: EPAPSY ΕΠΑΨΥ

 

 

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο