Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας

Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β.) είναι Αστική Μη-Κερδοσκοπική Εταιρίακαι ιδρύθηκε στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006.

Στόχος του οργανισμού είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και η ολιστική στήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία.

Ειδικά, σκοπός του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας είναι ο σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων καθώς και δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική στήριξη και αρωγή θυμάτων με στόχο την πρωτογενή, δευτερογενή και/ή τριτογενή πρόληψη της Βίας κατά Γυναικών και Κοριτσιών [ή αλλιώς της Έμφυλης Βίας], με ιδιαίτερη έμφαση στην Ενδοοικογενειακή Βία, συμπεριλαμβανομένης της Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ).

 

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο: 210 9225491

Email: info@antiviolence-net.eu

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Website: www.antiviolence-net.eu

Facebook: https://www.facebook.com/EuropeanAntiViolenceNetwork

Instagram: https://www.instagram.com/european.antiviolence.network/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCYiqQMAuYxR48qzJpq4CPzA

Twitter: https://twitter.com/EAVN_GR

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο