Ευρωπαϊκή Έκφραση-ΕΚΠΕΘΕ

Ευρωπαϊκή Έκφραση-ΕΚΠΕΘΕ

Η προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας και της ευρωπαϊκής ενοποίησης με τη σύγχρονη διατήρηση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και παραδόσεων. Ο προβληματισμός και η ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά θέματα με παράλληλη ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Η συμβολή στη δημιουργία των όρων μιας οικουμενικής διακυβέρνησης, η προαγωγή του σχετικού διαλόγου και η προώθηση της ιδέας μιας παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Η συνεισφορά με κάθε μέσο, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην τόνωση της απασχόλησης. Η συμμετοχή στο πλαίσιο της κοινωνίας πολιτών στην οικοδόμηση του απαραίτητου κράτους πρόνοιας και στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Η συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων των ευάλωτων ομάδων με βάση το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο και πρακτικές. Ιδιαιτέρως, η προώθηση της ισότητας των φύλων και η προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, η παροχή βοήθειας και η ένταξη προσφύγων και μεταναστών, η ίδρυση και λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, η προστασία ΑΜΕΑ, καταναλωτών, ασθενών.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας :

Email: ekfrasi@ekfrasi.gr

Τηλέφωνο: 210 3646953

Διεύθυνση: Ομήρου 54-10672-Αθήνα

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης :

Facebook: Ευρωπαϊκή Έκφραση – European Expression – Ευρωπαϊκή Έκφραση Δομες Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Προσφύγων

Instagram Ευρωπαϊκή Έκφραση evropaikiekfrasi

YouTube Channel ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Site: www.ekfrasi.gr

 

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο