Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος

Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος) είναι επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο.

Σήμερα, η ΕΚΨ υποστηρίζει ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Υπηρεσίες πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης, θεραπείας και αποκατάστασης των ψυχικών διαταραχών
  • Προγράμματα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για θέματα ψυχικής υγείας (Αγωγή Κοινότητας)
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και λήπτες των υπηρεσιών

 

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο