Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος) είναι επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε από τον καθηγητή Ψυχιατρικής – Παιδοψυχιατρικής Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο και την ομάδα συνεργατών του, που εμπνευσμένοι από το πνεύμα της Κοινωνικής Ψυχιατρικής, ξεκίνησαν να εργάζονται από το 1964 για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας το μοντέλο της Ψυχιατρικής Περίθαλψης στο Σπίτι του Αρρώστου (Ψ.Π.Σ.Α.) και των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

Από το 1986 έως σήμερα είναι επίσημος πάροχος υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ψυχική Υγεία «Ψυχαργώς» του Υπουργείου Υγείας και υποστηρίζει ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Υπηρεσίες πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης, θεραπείας και αποκατάστασης των ψυχικών διαταραχών

Προγράμματα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για θέματα ψυχικής υγείας (Αγωγή Κοινότητας)

Εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και λήπτες των υπηρεσιών

Παράλληλα συμμετέχει ενεργά σε σημαντικά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα και προγράμματα ψυχικής υγείας, όπως: Μental Health Europe, European Disability Forum, Αsklepios, Social Firms Europe – CEFEC, Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΑΡΓΩ.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Email: office@ekpse.gr

ηλέφωνο: 210 92 21 739

Διεύθυνση: Δοϊράνης 181 & Φειδίου 18. Καλλιθέα

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης :

Site: www.ekpse.gr

acebook: Facebook/ekpse

YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC42xPYrUza1AsjDwi5b–Pge

Twitter: /EKPSE

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο