Ελληνικό Δίκτυο Για Την  Καταπολέμηση Της Φτώχειας

Ελληνικό Δίκτυο Για Την Καταπολέμηση Της Φτώχειας

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, ιδρυτικό μέλος του ομώνυμου Ευρωπαϊκού Δικτύου (ΕΑPN) που συστάθηκε το 1990, έχει 35 οργανώσεις-μέλη.

Οργανώνει και συμμετέχει σε ομάδες εργασίας, συναντήσεις και σεμινάρια με σκοπό την εκπαίδευση των μελών, την ανταλλαγή εμπειριών αλλά και την άσκηση πίεσης στα εθνικά και τα ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων.

Παρακολουθεί και αναλύει ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές καθώς και προγράμματα που επηρεάζουν τα άτομα που βιώνουν φτώχεια και αποκλεισμό και συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις στην κοινή παρέμβασή τους στα τεκταινόμενα, τη συστηματική ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής και την ενδυνάμωση των ατόμων που βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό ώστε να διεκδικούν και να ασκούν τα δικαιώματά τους.

Δημοσιεύει ετήσια Έκθεση για τη Φτώχεια και συμμετέχει με αποστολή στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση Ανθρώπων που Βιώνουν Φτώχεια (Βρυξέλλες). Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα με αντίστοιχο περιεχόμενο.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Γραβιάς 9-13, Αθήνα 106 78

Τηλέφωνο: +30 211 40 555 85

Email: eapngr@gmail.comeapngr2@gmail.com

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Website: www.antipoverty.org.gr

Facebook: Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας/Greek Antipoverty Network

Instagram: eapn_greece/

YouTube Channel: @hellenicantipovertynetwork

Twitter:  @eapn_greece

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο