Εθνικό Ίδρυμα Κωφών

Εθνικό Ίδρυμα Κωφών

Υπηρεσία Διά Ζώσης Διερμηνείας ΕΝΓ / Χειλεανάγνωσης

Οι επαγγελματίες διερμηνείς του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ) μέσω Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ή χειλεανάγνωσης αποτελούν τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ ακουόντων και κωφών / βαρηκόων ατόμων στις συνδιαλλαγές τους με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

 

Υπηρεσία Εξ Αποστάσεως Διερμηνείας ΕΝΓ / Χειλεανάγνωσης

Οι κωφοί και βαρήκοοι μπορούν, μέσω της δωρεάν Υπηρεσίας του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, να συνομιλούν στο τηλέφωνο με οποιονδήποτε ακούοντα σε πραγματικό χρόνο, άμεσα και αποτελεσματικά, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Η Υπηρεσία στελεχώνεται από επαγγελματίες διερμηνείς ΕΝΓ.

 

Υπηρεσία Έγκαιρης Παρέμβασης

Αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των αναγκών του παιδιού και της οικογένειας, αξιοποίηση της υπολειμματικής ακοής του παιδιού, εξατομικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση στα παιδιά και συμβουλευτική στήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Ζαχάρωφ 1, 11521 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2106460050

Email: info@idrimakofon.gr, grammateia@idrimakofon.gr

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Website: https://idrimakofon.gr/επικοινωνία

Facebook: https://www.facebook.com/idrimakofon/?locale=el_GR

Instagram: ethniko.idrima.kofon

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο