Διαπολιτισμικά Βήματα | Intercultural Steps

Διαπολιτισμικά Βήματα | Intercultural Steps

Η ΚΟΙΝΣΕΠ Διαπολιτισμικά Βήματα αποτελείται από μια ομάδα ατόμων διαφορετικής καταγωγής, ηλικίας και εξειδίκευσης. που έχει ως στόχο να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας διαλόγου και αρμονικής συνύπαρξης, καθώς και να ενισχύσει την αίσθηση του ανήκειν στην ελληνική κοινωνία σε ετερογενή άτομα και κοινότητες.

Μέσα από μια σειρά βημάτων επιδιώκουμε να υποστηρίξουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και το δικαίωμα όλων να συνδιαμορφώσουν τον πολιτισμικό χάρτη της κοινωνίας στην οποία ζουν. Θεωρώντας ότι η πολυπολιτισμικότητα είναι γεγονός, οι δράσεις μας στοχεύουν περισσότερο στη συνάντηση και γνωριμία των ανθρώπων, ενδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κοινωνική αλληλεπίδραση, την κοινωνική συνοχή και την αίσθηση της κοινής εμπειρίας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: interculturalsteps.gmail.com

Τηλέφωνο: 6977280984

Διεύθυνση: Τρίπου 4, Κουκάκι, Αθήνα

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

Website: www.interculturalsteps.gr

Facebook: Intercultural Steps

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο