ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΟΙΣΠΕ

ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΟΙΣΠΕ

Σκοπός τους είναι η κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και η επαγγελματική (επαν)ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην, κατά το δυνατόν, οικονομική τους αυτάρκεια.

O Κοινωνικός Συνεταιρισμός δεν αποτελεί μόνο μια νέα μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στο αδιέξοδο της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Βασίζεται στην ισότιμη συμμετοχή, την συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του.

Παράλληλα, ενεργοποιεί όλα τα μέλη του στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν και αναπτύσσει ένα σύστημα δραστηριοτήτων για την κάλυψη εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών αναγκών. Εντέλει διαμορφώνει μια νέα αντίληψη συλλογικής δράσης.

Τα μέλη του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

    • Πρώτη κατηγορία : άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα άνω των 15 ετών. Τα μέλη της πρώτης κατηγορίας πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 35% του συνόλου.
    • Δεύτερη κατηγορία : επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ποσοστό μέχρι και 45% του συνόλου
    • Τρίτη κατηγορία : φορείς της κοινότητας, Δήμοι, κοινότητες, άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε ποσοστό μέχρι 20% του συνόλου.
Διάπλους
Έδρα: Λ.Αθηνών 374, 12462, Χαϊδάρι
Γραφεία Επικοινωνίας: Καποδιστρίου 6, 10682, Αθήνα


Τηλ.: 210 0105675
Φαξ: 210 0105676
Email: info@diaplous.eu

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο