Διαβάζοντας Μεγαλώνω

Διαβάζοντας Μεγαλώνω

Σκοπός του Σωματείου είναι η εφαρμογή πολιτικών και η υιοθέτηση πρακτικών που θα διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων των παιδιών στην Ανάγνωση και στη Γνώση, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά που προέρχονται από τα πιο ευάλωτα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα, καθώς και για τα παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλον με περιορισμένα μορφωτικά ερεθίσματα.

Οι παρεμβάσεις του ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝΩ στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των παιδιών σε αναγνωστικό υλικό από τους πρώτους μήνες της ζωής τους και στη διαμόρφωση συνθηκών που θα ενθαρρύνουν τη συστηματική και αυτόβουλη ενασχόλησή τους με το διάβασμα.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Σμολένσκη 18, Αθήνα 11472

Τηλέφωνο: 210-3632534

Email: info@diavazontas.org

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Website: www.diavazontas.org

Facebook:  www.facebook.com/diavazontas.org

YouTube: www.youtube.com/@diavazontasmegalono2233

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο