Γιατροί του Κόσμου

Γιατροί του Κόσμου

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ-ΕΛ) είναι μια αμερόληπτη και ανεξάρτητη ανθρωπιστική οργάνωση με πρωταρχική αποστολή την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των κοινωνικών εμποδίων όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Έχοντας λειτουργήσει αδιάλειπτα τα τελευταία 32 χρόνια, οι Γιατροί του Κόσμου-Ελλάδας κατέχουν μια σημαντική θέση στη συνείδηση των Ευρωπαίων πολιτών ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση που προάγει το αίσθημα αλληλεγγύης της κοινωνίας.

Οι ΓτΚ-ΕΛ προσεγγίζουν την υγεία με ολιστικό τρόπο, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κοινωνική στέγαση, με στόχο όχι μόνο την αντιμετώπιση των άμεσων βλαβών στην υγεία των ανθρώπων, αλλά και τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου περιβάλλοντος δίκαιων ευκαιριών. Οι ΓτΚ-ΕΛ ακολουθούν μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, με βασική προτεραιότητα την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των πιο ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ανθρώπων. Επιπλέον, είναι ένας οργανισμός που παραμένει συνεχώς κοντά στους ανθρώπους, υποστηρίζοντάς τους μέσω μιας κοινοτικής και διαπολιτισμικής προσέγγισης.

Οι Γιατροί του Κόσμου προσπαθούν να κινητοποιήσουν τα μέλη της κοινότητας εμπνέοντάς τα να συμμετέχουν στις δραστηριότητές τους και τελικά να γίνουν αυτόνομα και ενεργά μέλη εντός της κοινότητας. Οι Γιατροί του Κόσμου ανταποκρίνονται με συνέπεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όποτε αυτές προκύπτουν, ενώ παράλληλα θέτουν μακροπρόθεσμους στόχους, όπως η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων μέσω της δημιουργίας αποτελεσματικών υποστηρικτικών δικτύων μέσα στην κοινότητα.

Οι ΓτΚ-ΕΛ είναι πιστοποιημένος φορέας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015, για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ανθρωπιστικών προγραμμάτων υγειονομικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στέγασης και ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με ισχύ έως τις 4 Δεκεμβρίου 2023. Ο οργανισμός είναι επίσης εγγεγραμμένος στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαφάνειας: 44687 Médecins Du Monde-Greece 601645244687-08 (MDM-EL). Σε εθνικό επίπεδο, είναι πιστοποιημένος οργανισμός για τη λειτουργία και τη διαχείριση δομών και προγραμμάτων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από το 2012.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Email: info@mdmgreece.gr

Τηλέφωνο: 2103213150

Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

Site: mdmgreece.gr

Facebook: mdmgreece.gr

Instagram: mdm_greece

YouTube Channel: www.youtube.com/channel/UC3lNHxObcK6dWkRX8bV7ecg

Twitter: mdm_greece

LinkedIn: mdmgreece

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο