Αλληλεγγύη | SolidarityNow

Αλληλεγγύη | SolidarityNow

Η SolidarityNow είναι μια ελληνική μη κερδοσκοπική, ανθρωπιστική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πιο ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων της κοινωνίας μας, χωρίς διακρίσεις. Η οργάνωση δραστηριοποιείται σε όλη τη χώρα υλοποιώντας έργα με στόχο να φέρει κοντά διαφορετικές ομάδες ανθρώπων για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Οραματιζόμαστε έναν κόσμο αλληλεγγύης, ελπίδας και ανεκτικότητας, όπου οι άνθρωποι θα ζουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσουμε να δημιουργήσουν μια δίκαιη χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.

Οι αξίες που καθοδηγούν τη δράση μας είναι ο σεβασμός, η συνεργασία, η ισότητα, η συμμετοχικότητα και η ανθρωπιά.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς παρέχοντας ολιστικές υπηρεσίες.

Οι προγραμματικές προτεραιότητες μας συνοψίζονται σε τέσσερις άξονες

  • Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για όλους
  • Καταλυτικές ευκαιρίες βιοπορισμού
  • Βελτίωση της κοινωνικής προστασίας και ένταξης
  • Δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: contact@solidaritynow.org

Τηλέφωνο: 210 6772500

Διεύθυνση: Μονής Πετράκη 4, 115 21, Αθήνα

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Facebook: SolidarityNow

Instagram: solidarity_now

YouTube Channel: @SolidarityNowGreece

Website: https://www.solidaritynow.org/en/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/solidaritynow/

 

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο