Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου | Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου | Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος περιλαμβάνουν:

Επιστημονική έρευνα σε πεδία δημόσιων πολιτικών

Εκπαίδευση και συμμετοχή σε ερευνητικά δίκτυα

Διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και ημερίδων

Επιστημονικές εκδόσεις

Υλοποίηση προγραμμάτων παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας

Συμβουλευτική υποστήριξη

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Ακαδημίας 43 | Αθήνα | 10672

Τηλέφωνο: +30 210 3623089

Email: centre@cecl.gr

Website: https://www.cecl.gr/

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο