Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών

Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών

Η Ε.Π.Α. ιδρύθηκε το 1956 με σκοπό τη μελέτη, προώθηση και επίλυση των διαφόρων θεμάτων των πολυτέκνων, την προάσπιση του θεσμού της οικογένειας και την αφύπνιση των αρμοδίων για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Πειραιώς 68β, 104 36 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5238150 – 210 5235807 – 210 5236673

Email: info@epa.org.gr

Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο