28.06.2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΣΥΝΑΘΗΝΑ: Χρηματοδοτούμενες κοινωφελείς δράσεις στον Δήμο Αθηναίων

Open Calls
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΣΥΝΑΘΗΝΑ: Χρηματοδοτούμενες κοινωφελείς δράσεις στον Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων επιθυμεί να δημιουργήσει συνέργειες με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και να εξερευνήσει νέες λύσεις που να καλύπτουν ανάγκες και προτεραιότητες της πόλης σε αλληλεπίδραση με την κοινωνία.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της «Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.» για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με την Κοινωνία των Πολιτών μέσα από την αναβάθμιση του ΣυνΑθηνά, η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση δράσεων.

Οι Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται έως την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022 και ώρα 16.00.

Open Call ΣυνΑθηνά

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο