16.06.2022

Ημέρα Γης

Περιβάλλον
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Ημέρα Γης

Ως Διεθνής Ημέρα της Μητέρας Γης καθιερώθηκε το 2009 από τη Διεθνή Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών η 22α Απριλίου κάθε έτους. Ο Διεθνής Οργανισμός ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ συμμετέχει σε αυτή τη Διεθνή Ημέρα με δράσεις που στοχεύουν στη συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση για τον πλανήτη που είναι το σπίτι μας. Ο όρος «Μητέρα Γη» χρησιμοποιείται επειδή «αντανακλά την αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων, των άλλων ζωντανών ειδών και του πλανήτη που όλοι κατοικούμε».

Κάθε δράση προς αυτήν την κατεύθυνση ενεργοποιεί το ιδανικό του “πολίτη του κόσμου”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο