20.04.2022

Εναρκτήρια Εκδήλωση προγράμματος Active Citizens Fund

3η Δημοτική Κοινότητα
Open Calls
Δημόσιος Χώρος
Εκπαίδευση / Ενημέρωση
Μετανάστες & Πρόσφυγες
Παιδί
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Εναρκτήρια Εκδήλωση προγράμματος Active Citizens Fund

Deadline: 23/02/2019

Εναρκτήρια εκδήλωση για το πρόγραμμα Active Citizens Fund, την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, στις 4 το απόγευμα, στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει την περιγραφή του προγράμματος και την παρουσίαση των δύο πρώτων προσκλήσεων ενδιαφέροντος, που αφορούν α) στην ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων και β) στην ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών.
Στις 22 και 23 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια ενδυνάμωσης ικανοτήτων ΜΚΟ για τη συγγραφή προτάσεων για το πρόγραμμα Active Citizens Fund.

***Για την εγγραφή σας πατήστε εδώ: https://bit.ly/2WOcRIn***

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:
Το πρόγραμμα Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση του προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Μετάβαση στο περιεχόμενο