20.04.2022

Εκδηλώσεις Insight Out & Outreach

3η Δημοτική Κοινότητα
Βέλτιστες πρακτικές
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Εκδηλώσεις Insight Out & Outreach

Ανοιχτές εκδηλώσεις που απευθύνονται στο οικοσύστημα των ΜΚΟ με στόχο την ενημέρωση, την ενδυνάμωση και τη δικτύωση των φορέων της κοινωνίας πολιτών.

από το Higgs

#συνέργεια
#οικοσύστημα
#εκπαίδευση
#κοινωνία πολιτών
#δικτύωση

Ανοιχτές εκδηλώσεις που απευθύνονται στο οικοσύστημα των ΜΚΟ με στόχο την ενημέρωση, την ενδυνάμωση και τη δικτύωση των φορέων της κοινωνίας πολιτών.

Το HIGGS αποτελεί μια πρωτοβουλία με στόχο την ενδυνάμωση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μέσα από εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα και δράσεις που πραγματοποιούνται στη σταθερή και μόνιμη δομή των εγκαταστάσεών του. Στο πλαίσιο του υποστηρικτικού του ρόλου προς τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών η ομάδα του Higgs διοργανώνει μια σειρά από δωρεάν εκδηλώσεις οι οποίες απευθύνονται σε αναπτυσσόμενες ΜΚΟ

Οι εκδηλώσεις με τίτλο «Insight Out: Σκιαγραφώντας Βέλτιστες Πρακτικές» παρουσιάζουν επιτυχημένες ΜΚΟ της Ελλάδας και του εξωτερικού με στόχο την μεταφορά εμπειρίας και την ανάδειξη παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών μέσα από το οικοσύστημα της κοινωνίας των πολιτών.

Το πρόγραμμα «Outreach: Εξωστρέφεια στη Γνώση» παρουσιάζει θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος για το οικοσύστημα των ΜΚΟ. Εμπειρογνώμοντες καταθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους σε διάφορους τομείς όπως το ψηφιακό marketing, η επικοινωνία, η χρηματοδότηση, το design thinking, η αποτελεσματική ηγεσία, η διαφάνεια κ.ο.κ.

Βασικοί άξονες είναι η έμπνευση και η καθοδήγηση των ΜΚΟ έτσι ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους. Στις εκδηλώσεις αυτές έχουν συμμετάσχει περισσότερες από 285 ΜΚΟ.

https://higgs3.org/

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο