20.04.2022

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αξιοποίηση της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης

6η Δημοτική Κοινότητα
Open Calls
Δημόσιος Χώρος
Οικονομία
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αξιοποίηση της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης

Deadline: 04/07/2016

Ο δήμος Αθηναίων, μέσω της Αντιδημαρχίας της Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοτικής Αποκέντρωσης, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη συνολική διαχείριση των εμπορικών και πολιτιστικών χώρων της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης για χρονική περίοδο πέντε ετών. Έχοντας ολοκληρώσει την ανοιχτή διαβούλευση για την αξιοποίηση της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης, ο δήμος Αθηναίων κοινοποιεί τα αποτελέσματα αυτής και απευθύνεται προς την κοινωνία των πολιτών με σκοπό, αυτή τη φορά, την αξιοποίηση των πορισμάτων της. Στο πλαίσιο αυτό ζητά από φορείς και νομικά πρόσωπα με σκοπό αμιγώς κοινοφελή να υποβάλουν ιδέες και προτάσεις για τη συνολική διαχείριση της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης οι οποίες να εξειδικεύουν τα αποτελέσματα της ανοιχτής διαβούλευσης.

Κατεβάστε

1. ολόκληρο το κείμενο της ανοιχτής πρόσκλησης,

2. την αίτηση συμμετοχής και

3. το σχετικό προσάρτημα της πρόσκλησης.

Χρήσιμες πληροφορίες: 

Οι προτάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf (μέγιστο μέγεθος αρχείου 10mb) στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@agorakypselis.gr και με την ένδειξη «Για την ανοιχτή πρόσκληση της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης».

Τα στοιχεία επικοινωνίας του διοργανωτή είναι:

Αντιδημαρχία της Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοτικής Αποκέντρωσης του Δήμου Αθηναίων Διεύθυνση: Λιοσίων 22, 104 38 Αθήνα
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
: Κατερίνα Αποστολοπούλου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
: 210 5277523 (ΔευτέραΠαρασκευή, 10.00-14.00)

e-mail: info@agorakypselis.gr
Ο δήμος Αθηναίων θα ενημερώσει για οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων.

9. Καθορισμός προθεσμιών και χρονοδιάγραμμα

Έναρξη περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης προτάσεων / 01 Ιουνίου 2016

Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων 1ης φάσης / 04 Ιουλίου 2016
Αξιολόγηση προτάσεων και προεπιλογή ομάδων / έως 21 Ιουλίου 2016
Έναρξη 2ης φάσης / 24 Ιουλίου 2016

Κατάθεσητελικώνπροτάσεωνκαιbusinessplans/έως19Σεπτεμβρίου2016
Αξιολόγηση τελικών προτάσεων / έως 26 Σεπτεμβρίου 2016
Ανακοίνωση τελικού νικητή / 27 Σεπτεμβρίου 2016
Υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης / έως 30 Οκτωβρίου 2016
Επίσημη έναρξη λειτουργίας Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης / έως 31 Δεκεμβρίου 2016 

Μετάβαση στο περιεχόμενο