20.04.2022

Ανοιχτή πρόσκληση για το πρόγραμμα “Μνήμες του δρόμου”.

1η Δημοτική Κοινότητα
Open Calls
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Ανοιχτή πρόσκληση για το πρόγραμμα “Μνήμες του δρόμου”.

Deadline: 30/06/2015

Ανοιχτή πρόσκληση  του Agora of Pandrossou προς φωτογράφους και γραφίστες με σκοπό τη στελέχωση  ομάδας του προγράμματος “Μνήμες του δρόμου”.

Το δίκτυο Επιχειρηματιών της οδού Πανδρόσου ανακοινώνει την υλοποίηση του προγράμματος “Μνήμες του δρόμου”  σε προσόψεις καταστημάτων της οδού Πανδρόσου στο κέντρο της Αθήνας. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εικαστική αποτύπωση προϊόντων που διατίθενται στα καταστήματα της οδού Πανδρόσου και η  μόνιμη ανάρτηση των έργων στα μεταλλικά ρολά.

Το πρόγραμμα θα αφηγηθεί την ιστορία της δημιουργίας και των χρήσεων των αντικειμένων αυτών.

Οι νυχτερινοί περιπατητές, θα είναι ακούσιοι θεατές μιας μόνιμης εικαστικής παρέμβασης, η οποία θα αποτυπώνει την ταυτότητα του αθηναϊκού εμπορικού δρόμου. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτυπώσει όχι μόνο τα αντικείμενα, αλλά τις ιστορίες και τις αναμνήσεις που συνοδεύουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις της οδού Πανδρόσου.

Για τον σκοπό αυτό, απευθύνεται ανοιχτή πρόσκληση σε γραφίστες και φωτογράφους, με αντικείμενο την εικαστική αποτύπωση των επιλεγμένων προϊόντων των καταστημάτων της οδού Πανδρόσου.

Τα σχέδια θα εκτυπωθούν στις αντίστοιχες διαστάσεις και θα επικολληθούν στα ρολά των καταστημάτων. Οι εκτυπώσεις θα είναι εμποτισμένες με ειδική αντι-γκράφιτι μεμβράνη για αποφυγή επεμβάσεων με χρώματα και για εύκολο καθαρισμό. Το σύνολο των έργων που θα αναρτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μνήμες του δρόμου», θα καλύψουν 690  τετραγωνικά μέτρα.

Δείτε εδώ την αρχιτεκτονική μελέτη.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα “Μνήμες του δρόμου”Q

Όλα τα έργα θα είναι πρωτότυπα και θα δημιουργηθούν για τις ανάγκες του προγράμματος.

Ο αριθμός των καλλιτεχνών που θα επιλεγούν είναι ένας φωτογράφος και ένας γραφίστας, λαμβανομένων υπ’ όψη του αριθμού και της ποιότητας των συμμετοχών.

Όσοι καλλιτέχνες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα  καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση agoraofpandrossou@gmail.com – ένα αντιπροσωπευτικό portfolio με φωτογραφίες έργων τους. – ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, – μία πρόταση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που θα περιλαμβάνει ένα προσχέδιο του προτεινόμενου έργου και μία εξαιρετικά σύντομη λεκτική περιγραφή της ιδέας

Οι συμμετοχές που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από τριμερή κριτική επιτροπή αποτελούμενη από ένα μέλος του δικτύου Επιχειρηματιών της οδού Πανδρόσου “Agora of Pandrossou”, έναν εκπρόσωπο του αρχιτεκτονικού γραφείου “AUDO architects”  και έναν αναγνωρισμένο επαγγελματία της πολιτιστικής σκηνής, η οποία θα αναδείξει τις πιο ενδιαφέρουσες και δυναμικές – από πλευράς μορφολογικής, νοηματικής και αισθητικής – συμμετοχές και θα αποφανθεί για την τελική επιλογή των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα “Μνήμες του δρόμου” διατηρούν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου τους, πλην όμως εκχωρούν στον Διοργανωτή, δηλαδή το σωματείο Agora of Pandrossou, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες και τα σχέδια στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα και να τις παρουσιάσει σε φυσική μορφή σε έκθεση φωτογραφίας (με εμφανή αναφορά στον δημιουργό) και στις βιτρίνες που θα επιλέξει χωρίς να εγείρουν αξίωση χρηματικής ή άλλου είδους αποζημίωσης.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή  αυτών των όρων.

Ο Διοργανωτής δικαιούται, αν κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει από τους επιλεγέντες καλλιτέχνες την υπογραφή σχετικής δήλωσης συναίνεσης.

Οι επιλεγέντες (ένας φωτογράφος και ένας γραφίστας) θα λάβουν συμβολικό χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ έκαστος και ο Διοργανωτής θα φροντίσει για την κατάλληλη προβολή του έργου τους και της συνεισφοράς τους στο πρόγραμμα.

Ο Διοργανωτής, επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος ματαίωσης του προγράμματος σε περίπτωση μικρής ή χαμηλής ποιότητας συμμετοχών.

Τα παραπάνω στοιχεία (portfolio, σύντομο βιογραφικό και σύντομη πρόταση για το πρόγραμμα) θα πρέπει να έχουν παραληφθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015 και η τελική επιλογή θα ανακοινωθεί στις 10 Ιουλίου 2015.

Ο φωτογράφος και ο γραφίστας στους οποίους θα ανατεθεί το έργο οφείλουν να ολοκληρώσουν το έργο έως τις 30 Ιουλίου 2015.

 

* Την οργάνωση και γενική επίβλεψη του προγράμματος  “Μνήμες του δρόμου” θα αναλάβει το αρχιτεκτονικό γραφείο “AUDO Architects” που συμμετείχε στην διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής πρότασης.

** Η δράση υποστηρίζεται από το συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο