07.12.2022

2ο Βιωματικό Εργαστήριο στο πλαίσιο του έργου ARSINOE για μια κλιματικά ανθεκτική Αθήνα

1η Δημοτική Κοινότητα
Βέλτιστες πρακτικές
Δημόσιος Χώρος
Περιβάλλον
Τουρισμός
Υγεία
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
2ο Βιωματικό Εργαστήριο στο πλαίσιο του έργου ARSINOE για μια κλιματικά ανθεκτική Αθήνα

Στο Impact Hub Athens, στις 6 Δεκεμβρίου 2022

Άνθρωποι από διαφορετικούς φορείς έχοντας όμως ένα κοινό όραμα,  συνσχεδιάζουμε  και συναποφασίζουμε  μέσω καινοτόμων λύσεων και προτάσεων ώστε να γίνει η Αθήνα μια πόλη ανθεκτική στις κλιματικές αλλαγές.

Το έργο ARSINOE στοχεύει να ανοίξει το δρόμο προς την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, μέσω της υλοποίησης τοπικών δράσεων καινοτομίας με σκοπό τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων μέτρων και λύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, σε όλη την Ευρώπη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο