20.04.2022

2η Βιωματική Εκπαίδευση

Open Calls
Εκπαίδευση / Ενημέρωση
Υγεία
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
2η Βιωματική Εκπαίδευση

Deadline: 26/02/2019

Συνοδεία σε Στιγμές Ψυχικής Κρίσης

Η ψυχική κρίση μπορεί να αποτελεί μια παροδική συνθήκη, που δεν απαιτεί αναγκαστικά νοσηλεία, φυσική ή χημική καταστολή και περιορισμό. Ο ψυχικός πόνος που την χαρακτηρίζει είναι δυνατόν, όταν υποστηρίζεται και γίνεται αποδεκτός, να αποτελέσει την έναρξη μιας θεραπευτικής διαδρομής που οδηγεί σε καλύτερη συνθήκη ζωής για τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι που βιώνουν τον ψυχικό πόνο και οι οικείοι τους, πέρα από τον κοινωνικό αποκλεισμό και την εμμονή στις διαγνώσεις, μπορούν να κάνουν επιλογές, που όχι μόνο δεν μονιμοποιούν την κρίση, αλλά βοηθούν στο να αποτελέσει η ίδια η κρίση το ξεκίνημα μιας νέας ζωής.
Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Συνοδεία σε Στιγμές Ψυχικής Κρίσης» αποκτούμε τις απαιτούμενες δεξιότητες, ώστε να μπορούμε να συνοδεύσουμε τον άνθρωπο και όλους όσοι τον υποστηρίζουν στις σημαντικές επιλογές που καλούνται να κάνουν.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να:
• Κατανοήσουμε τη φύση του ψυχικού πόνου και της ψυχικής κρίσης
• Μάθουμε πώς να αναγνωρίζουμε τα σημάδια της ψυχικής κρίσης
• Ασκηθούμε σε τεχνικές αντιμετώπισής της

Η εκπαίδευση είναι βιωματική και γίνεται με βάση τις αρχές της μη τυπικής μάθησης. Περιλαμβάνει ασκήσεις, δράσεις, παιχνίδια ρόλων και μελέτες περίπτωσης. Εστιάζει στην τεράστια θεραπευτική δύναμη της υποστήριξης και της ανθρώπινης παρουσίας στις δυσκολότερες στιγμές και προκλήσεις της ζωής.

Προσκαλούμε:
• επαγγελματίες και φοιτητές ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, νοσηλευτικής και συναφών επιστημών ψυχικής υγείας

καθώς και όσους:
• συνοδεύουν ήδη ανθρώπους σε ψυχική κρίση
• συγκινούνται από τον ψυχικό πόνο – τον δικό τους ή των άλλων
• αγαπούν την ελευθερία στην ψυχική υγεία
• προσδοκούν θεραπευτικά αποτελέσματα με νέους τρόπους
να πλαισιώσουν τη δεύτερη ομάδα της βιωματικής εκπαίδευσης «Συνοδεία σε στιγμές ψυχικής κρίσης», που θα αναπτυχθεί σε 4 τετραήμερα (Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή) στην Αθήνα. 

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης της εκπαίδευσης (και των τεσσάρων τετραημέρων) οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να συμμετάσχουν εποπτευόμενοι στην Ομάδα Συνοδείας σε Κρίση της ΑΝΙΜΑ, ως μέρος της πρακτικής τους άσκησης, προτού αποφασιστεί από κοινού με τους επόπτες τους η συμμετοχή τους στην ενεργή ομάδα.


Ημερομηνίες και θεματικές ενότητες:
1η ενότητα: 28 Φεβρουαρίου, 1, 2 και 3 Μαρτίου 2019
Έννοιες, όροι, λέξεις
Η ψυχική υγεία από το παρελθόν ως σήμερα
Γνωριμία με έναν νέο τρόπο ταξινόμησης και ορολογίας
Νομικά ζητήματα στην ψυχική υγεία, περιορισμοί και επιλογές

2η ενότητα: 18 έως 21 Απριλίου 2019
Η ψυχική κρίση, η ψύχωση, η κρίση 
Φύση και κατανόηση της ακραίας εμπειρίας, μέσα από τη βιβλιογραφία και την προσωπική εμπειρία
Οι διαστάσεις της κρίσης – σώμα, νους, συναίσθημα, βίωμα

3η ενότητα: 23 έως 26 Μαΐου 2019
Εργαλεία, τεχνικές, μέθοδοι και εμπειρικά δεδομένα για την συνοδεία της κρίσης 
Φάρμακο και φαρμακευτική αγωγή
Επικοινωνία, διάλογος
Μη λεκτική επικοινωνία – σώμα και κίνηση

4η ενότητα: 27 έως 30 Ιουνίου 2019
Ο συνοδός στην κρίση και πώς προετοιμάζεται
Η πλαισίωση, η ομάδα και η εποπτεία 
Παραδείγματα εμπειριών συνοδείας: casestudies προς μίμηση και προς αποφυγή

Κόστος συμμετοχής: 200 € ανά εκπαιδευτική ενότητα
Για εργαζόμενους, η εκπαίδευση μπορεί να χρηματοδοτηθεί και μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.
Για την έγκαιρη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας έως τις 25 Ιανουαρίου 2019 στο τηλέφωνο 6932 460 948.
Δήλωση συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν την συμμετοχή τους με e-mail στοtraining@animacare.gr και στο τηλέφωνο 6932 460 948.

Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη με την κατάθεση 100 € στο λογαριασμό της ΑΝΙΜΑ Τράπεζα Πειραιώς (IBAN: GR92 0172 0460 0050 4606 8389 958) Δικαιούχος: Εταιρεία Αρωγής Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Στήριξης ΑΝΙΜΑ αμκε-μκο. Αιτιολογία κατάθεσης: «Συνοδεία» και ονοματεπώνυμο.
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, αίτημα ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του προγράμματος στο τηλέφωνο 6932 460 948 – κος Γαλανόπουλος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο