16.05.2023

Φιλανθρωπία 2.0: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του ετήσιου συνέδριου του HIGGS

Αλληλεγγύη
Βέλτιστες πρακτικές
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Φιλανθρωπία 2.0: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του ετήσιου συνέδριου του HIGGS

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών τα τελευταία χρόνια, είναι η ανάδειξη του ρόλου και του αποτυπώματός τους μέσα την αποτελεσματικότητα του θετικού αντίκτυπού τους στην κοινωνία.

Το HIGGS, πιστό στο όραμά του για την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, έχει θεσμοθετήσει το ετήσιο συνέδριο Φιλανθρωπία 2.0 ως κορυφαίο σημείο συνάντησης και διαλόγου για τις κοινωφελείς οργανώσεις, τα κοινωφελή Ιδρύματα, τις  επιχειρήσεις, τους δημόσιους φορείς και τα πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας.

Στόχος του φετινού συνεδρίου Φιλανθρωπία 2.0  με θέμα «Η σημασία του κοινωνικού αντικτύπου» που πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Μαΐου 2023 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων,  ήταν να προωθήσει έναν δημιουργικό διάλογο γύρω από το ρόλο των μη κερδοσκοπικών πρωτοβουλιών, αλλά και τον κοινωνικό αντίκτυπο που αυτές έχουν ως μοχλοί ανάπτυξης της κοινωνίας.

Πάνω από 500 συμμετέχοντες παρακολούθησαν τις 2 μέρες του συνεδρίου και διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο διαλόγου για τη συσπείρωση του οικοσυστήματος της Κοινωνίας Πολιτών και την ανάδειξη του κοινωνικού αντικτύπου που μπορούν να έχουν οι ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις της ΚτΠ.

Σημαντικά στελέχη από οργανώσεις της ΚτΠ, κοινωφελή ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό,  μοιράστηκαν γνώσεις και εμπειρίες , αναδεικνύοντας επιτυχημένα παραδείγματα και καλές πρακτικές στο πεδίο της Κοινωνίας των Πολιτών.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, οι συμμετέχοντες (επισκέπτες και ομιλητές) είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν, μέσα από speed networking sessions σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του συνεδρίου, τα οποία αποτέλεσαν σημείο συνάντησης όλων των φορέων.

Στην έναρξη του συνεδρίου χαιρετισμό απηύθυνε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Κοινωνίας των Πολιτών του Δήμου Αθηναίων, Κατερίνα Γκαγκάκη, εξάροντας το ρόλο και τη σημασία του συνεδρίου .

Μετάβαση στο περιεχόμενο