20.04.2022

Το One Stop ψάχνει τους δικούς του “Ζητάδες”

Open Calls
Αλληλεγγύη
Εκπαίδευση / Ενημέρωση
Παιδί
Υγεία
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Το One Stop ψάχνει τους δικούς του “Ζητάδες”

Deadline: 30/09/2016

Ψάχνουμε τους καλύτερους για να αναλάβουν την αναζήτηση των προμηθειών και την υλική υποστήριξη της δράσης.
Όσοι ενδιαφέρονται, πληροφορίες στο asmetopoulos@gmail.com.

Μετάβαση στο περιεχόμενο