20.04.2022

Πρότεινε τη δράση σου για την «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018».

Open Calls
Αλληλεγγύη
Δημόσιος Χώρος
Εκπαίδευση / Ενημέρωση
Παιδί
Πολιτισμός
Τεχνολογία
Τουρισμός
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Πρότεινε τη δράση σου για την «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018».

Deadline: 25/05/2017

Ο δήμος Αθηναίων, μέσω του συνΑθηνά, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε ομάδες πολιτών, φορείς και συλλογικότητες της Αθήνας να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις οι οποίες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα εκδηλώσεων της διοργάνωσης «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018».

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 η Αθήνα επελέγη από την Unesco ως η πόλη που θα αναλάβει τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου 2018. Στόχος της ανάθεσης, η διοργάνωση ενός άρτιου πολιτιστικού προγράμματος με κέντρο του το βιβλίο το οποίο θα διαρκέσει από τις 23 Απριλίου 2018 έως τις 22 Απριλίου 2019 έχοντας οφέλη για την πόλη, για τους πολίτες και για τους επισκέπτες της.

Κεντρικοί άξονες της διοργάνωσης είναι:

1. Τα παιδιά προηγούνται: Η έμφαση του πρώτου άξονα του προγράμματος θα δοθεί στην εξοικείωση των νηπίων, των παιδιών και των εφήβων με τα βιβλία και την ανάγνωση καθώς και η δημιουργία μιας επιμορφωτικής γέφυρας που θα καλύψει το κενό της έλλειψης εξωσχολικής αναγνωστικής κουλτούρας.

2. Το βιβλίο: Σκοπός του δεύτερου άξονα της διοργάνωσης είναι να στρέψει τα φώτα στο οικοσύστημα του βιβλίου. Στο πλαίσιο του άξονα αυτού, θα διοργανωθούν μια σειρά από δράσεις που στόχο θα έχουν να αναδείξουν τους ανθρώπους και τους οργανισμούς του βιβλίου και να φέρουν το ευρύτερο κοινό σε επαφή με το σύμπαν του βιβλίου.

3. Όλη η πόλη διαβάζει: Ο τρίτος άξονας του προγράμματος έχει ως στόχο να μεταφέρει το βιβλίο και την ανάγνωση στο δημόσιο χώρο, μέσα από δράσεις οι οποίες διοργανώνονται στις εκτός κέντρου γειτονιές και στις δημοτικές κοινότητες της πόλης και αποβλέπουν στην κατάργηση του αποκλεισμού από το βιβλίο ευπαθών κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των μεταναστών.

Με βάση τον παραπάνω σχεδιασμό, το συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε ομάδες πολιτών, φορείς και συλλογικότητες που υλοποιούν δράσεις για το βιβλίο αλλά και ευρύτερα για τον πολιτισμό, για το παιδί και για τον δημόσιο χώρο να υποβάλουν τις προτάσεις τους για δράσεις εντός των ορίων του δήμου Αθηναίων οι οποίες μπορούν να προωθήσουν το βιβλίο και την ανάγνωση και να κάνουν το βιβλίο προσβάσιμο σε όλο τον πληθυσμό της πόλης, ώστε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα της διοργάνωσης «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018». Ιδιαιτέρα ενθαρρύνεται η υποβολή προτάσεων για δράσεις με έντονο δια-τομεακό (interdisciplinary) στοιχείο (πχ. θέατρο, μουσική, κινηματογράφος κ.ά.), καθώς αυτού του είδους οι δράσεις έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των πολιτών που μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με το βιβλίο και την ανάγνωση.

Για την υποβολή των προτάσεών σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επισυναπτόμενη φόρμα (βλ. τέλος κειμένου), την οποία πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά έως την Πέμπτη 25 Μαΐου και ώρα 2 μ.μ. στο synathina@cityofathens.gr σε email με τίτλο «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018».

Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει μία ή και περισσότερες προτάσεις. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις μπορούν να αφορούν μεμονωμένες ή επαναλαμβανόμενες δράσεις οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στο διάστημα μεταξύ 23 Απριλίου 2018 – 22 Απριλίου 2019. Δεκτές γίνονται επίσης προτάσεις που αφορούν σε δράσεις οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της εναρκτήριας εκδήλωσης της διοργάνωσης στις 23 Απριλίου 2018.

Μετάβαση στο περιεχόμενο