20.04.2022

Πολιτισμός σημαίνει σέβομαι την πόλη μου

Βέλτιστες πρακτικές
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Πολιτισμός σημαίνει σέβομαι την πόλη μου

Δράση αντιμετώπισης της ανεξέλεγκτης αφισορύπανσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από τη διατήρηση της καθαριότητας στον δημόσιο χώρο.

από την ομάδα Birdland

#περιβάλλον
#δημόσιος χώρος
#κοινωνική επιχειρηματικότητα
#ενημέρωση

Οι ανταγωνιστικές πρακτικές στο χώρο της υπαίρθιας διαφήμισης και η εκτεταμμένη χρήση διαφημιστικών αφισών στο δημόσιο χώρο επηρεάζει αρνητικά την εικόνα της πόλης και ταυτόχρονα προκαλεί φαινόμενα ρύπανσης καθώς οι αφίσες, όποτε αφαιρούνται, συνήθως δεν οδηγούνται στην ανακύκλωση και προστίθενται στους ρύπους της πόλης.

Στο πλαίσιο του κατασταστικού της και του των κοινωνικών σκοπών της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση birdland σε κάθε outdoor καμπάνια αφαιρεί τα λαβαρα και τις καρτολίνες από τις κολώνες καθώς και τα πανό από τις γέφυρες. Επίσης αφαιρεί τις αφίσες από τις προθήκες των καταστημάτων και από τις βιτρίνες των κλειστών καταστημάτων.

Σε αυτό το πνεύμα η Birdland υλοποιεί σταδιακά το πρόγραμμα καθαρισμού δημοσίων(σε συνεργασία με δήμους) και ιδιωτικών χώρων, από διαφημίσεις αφισοκόλλησης σε συνεργασία με άλλα συνεργατικά εγχειρήματα καθώς και με δημόσιους φορείς για να εφαρμοστεί σταδιακά το κανονιστικό πλαίσιο αφισοκόλλησης και να υπάρχει στη πόλη μας μια καλύτερη και φιλική τόσο στον άνθρωπο αλλά και στο περιβάλλον εικόνα.

Mε σκοπό την παύση της αφισορύπανσης και την ενημέρωση των πολιτών γύρω από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνει η υπαίθρια διαφήμιση λόγω της αλόγιστης σπατάλης χαρτιού και της φθοράς των επιφανειών που χρησιμοποιούνται, μέλη της Birdand σε συνεργασία με εθελοντές καθάρισαν τέσσερις κεντρικούς δρόμους της πόλης από στρώματα αφισών που δεν χρησιμοποιούνται και στη συνέχεια τα οδήγησαν στην ανακύκλωση. Στο τέλος της δράσης ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση, με τη συμμετοχή των πολιτών που συμμετείχαν σε αυτήν.

www.birdland.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο