20.04.2022

Πεδίο_Αγορά

Βέλτιστες πρακτικές
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Πεδίο_Αγορά

Έρευνα και δράση για τις συμμετοχικές διαδικασίες στο δημόσιο χώρο.

από την Place Identity

#δημόσιος χώρος
#ανοικτή διακυβέρνηση

Ο σχεδιασμός των δημόσιων χώρων συχνά πραγματοποιείται δίχως να λαμβάνει υπόψη του τις πραγματικές προτεραιότητες των πολιτών, γεγονός που οδηγεί σε πολεοδομικές λύσεις που δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Το Πεδίο_Αγορά είναι ένα εγχείρημα έρευνας και δράσης που αποσκοπεί στην ανάπτυξη, καταγραφή και διάχυση μιας πρότυπης διαδικασίας συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού που βασίζεται στις διατομεακές συνέργειες και στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Ως πεδίο έρευνας και δράσης επιλέχθηκε η πλατεία Βαρβακείου, ένας υποβαθμισμένος χώρος στην καρδιά της Αθήνας.

Στο πλαίσιο του Πεδίο_Αγορά σχεδιάστηκε μια διαδικασία συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού με τη μορφή διαβούλευσης στην οποία οι πολίτες κατέθεσαν απόψεις και προτάσεις για το μέλλον της πλατείας Βαρβακείου, με σκοπό την αναβάθμιση της πλατείας και την ενημέρωση των ενεργά εμπλεκόμενων δημοτικών υπηρεσιών για τα αποτελέσματα της έρευνας. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε ένα ανοιχτό εγχειρίδιο (toolkit) για την εφαρμογή αντίστοιχων συμμετοχικών διαδικασιών σε άλλα έργα αστικής αναγέννησης. Το ανοιχτό εγχειδίριο του το Πεδίο_Αγορά μπορεί να αξιοποιηθεί από οποιονδήποτε χρειάζεται τεχνογνωσία γύρω από τη μεθοδολογία ενεργοποίησης των πολιτών αλλά και γύρω από την υλοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών για τη λήψη ουσιαστικά δημοκρατικών αποφάσεων προς το κοινό όφελος των πόλεων.

Το Πεδίο_Αγορά υλοποιήθηκε μέσα από την διατομεακή σύμπραξη της ΜΚΟ Place Identity, της εταιρείας design theSwitch και του συνΑθηνά αποτελώντας την ελληνική συμμετοχή στο διεθνές δίκτυο Actors of Urban Change και συγχρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα.

www.pedio-agora.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο