17.07.2023

Ξεκίνησε το πρόγραμμα ΠρασινίΖΩ που υλοποιεί η Οργάνωση Γη με την υποστήριξη του ΣυνΑθηνά.

Περιβάλλον
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Ξεκίνησε το πρόγραμμα ΠρασινίΖΩ που υλοποιεί η Οργάνωση Γη με την υποστήριξη του ΣυνΑθηνά.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΠρασινίΖΩ θα υλοποιηθούν συνολικά 10 βιωματικές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με πολίτες του δήμου Αθηναίων (παιδιά, νέους και ενήλικες), συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, οικονομικά προβλήματα και κοινωνικό αποκλεισμό, άτομα με νοητική αναπηρία και άτομα τρίτης ηλικίας.

Οι δράσεις του ΠρασινίΖΩ εστιάζουν στην ανάγκη σύνδεσης με τη φύση των πολιτών που διαβιούν στην Αθήνα, στην πρόσβαση σε περιβαλλοντική εκπαίδευση και σε δράσεις για τη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε επίπεδο γειτονιάς στα «πάρκα τσέπης» που έχουν ήδη δημιουργηθεί από την Οργάνωση Γη στο δήμο Αθηναίων και στον Εθνικό Κήπο. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους δημότες να συμμετέχουν σε συλλογικές δραστηριότητες σε πράσινους χώρους αλλά και να εφαρμόσουν πρακτικές λύσεις προκειμένου να δράσουν και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης πόλης.

Οι θεματικές των δράσεων επικεντρώνονται σε σύγχρονα ζητήματα, όπως η μείωση και η διαχείριση των απορριμμάτων μέσω της επανάχρησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, η παραγωγή και κατανάλωση βιολογικών, εποχιακών και τοπικών τροφίμων, οι αστικοί κήποι, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η υγιεινή διατροφή κλπ. Μέσω των δράσεων θα προσφερθούν τα κατάλληλα εργαλεία και οι ιδανικοί τρόποι, ώστε οι συμμετέχοντες να λειτουργήσουν συλλογικά, να υιοθετήσουν έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής, να εδραιώσουν νέες σχέσεις συνεργασίας και να εμπνευστούν με στόχο την ενεργή συμμετοχή τους στη διαμόρφωση πράσινων, παραγωγικών, ασφαλών, ανθεκτικών, χωρίς αποκλεισμούς και καλά σχεδιασμένων πόλεων.

Σχετικά με την Οργάνωση Γη

Η Οργάνωση ΓΗ είναι μια διεθνώς βραβευμένη, μη κερδοσκοπική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που ιδρύθηκε το 2010. Βασικός σκοπός της είναι η προώθηση ενός βιώσιμου τρόπου ζωής μέσω της επανασύνδεσης του ανθρώπου με τη φύση, προτάσσοντας παράλληλα την κοινωνική συμπερίληψη. Οι δράσεις της περιλαμβάνουν βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια για την ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων, δημιουργία αστικού πρασίνου και διοργάνωση συλλογικών δραστηριοτήτων, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό ανθεκτικών κοινοτήτων. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.organizationearth.org/

Μετάβαση στο περιεχόμενο