20.04.2022

Νέο 6μηνο πρόγραμμα Ενδυνάμωσης για περιβαλλοντικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα!

Open Calls
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Νέο 6μηνο πρόγραμμα Ενδυνάμωσης για περιβαλλοντικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα!

Deadline: 04/02/2021

Με όραμα ένα μέλλον πράσινο και γαλάζιο, ξεκινάμε το νέο έτος προσκαλώντας περιβαλλοντικές ομάδες και οργανώσεις να συμμετάσχουν στο νέο 6μηνο πρόγραμμα Ενδυνάμωσης του Social Dynamo, που σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με την υποστήριξη του Cyclades Preservation Fund και του Ionian Environment Foundation. Στρατηγικοί εταίροι του Social Dynamo είναι οι Δήμοι Αθηναίων και Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηρίξει περιβαλλοντικές οργανώσεις & ομάδες στα επόμενα βήματά τους και στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού τους αντίκτυπου. Στις συμμετέχουσες οργανώσεις παρέχονται επιμορφωτικές δραστηριότητες που αφορούν στην οργανωσιακή τους εξέλιξη, σεμινάρια γύρω από τη διαχείριση περιβαλλοντικών προκλήσεων και την αειφορία, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής & ευκαιρίες δικτύωσης.

Στόχος της θεματικής εξειδίκευσης των 6μηνων προγραμμάτων του Social Dynamo είναι η ενδυνάμωση δεξιοτήτων, η ανάδειξη πρωτοβουλιών από όλο το φάσμα δραστηριότητας του μη κερδοσκοπικού τομέα και η ενθάρρυνση σύναψης συνεργειών.

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε βάσει αναγκών και προτεραιοτήτων περιβαλλοντικών οργανώσεων από όλη την Ελλάδα, όπως αυτές χαρτογραφήθηκαν στο πλαίσιο σχετικής έρευνας που διεξήχθη από το Social Dynamo, το Cyclades Preservation Fund και το Ionian Environment Foundation.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνεδρίες συμβουλευτικής και ευκαιρίες δικτύωσης. Κάθε οργάνωση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει όσες επιμορφωτικές ενότητες την ενδιαφέρουν. Κάθε μήνα θα πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 12 ώρες εκπαίδευσης. Αναλυτικές πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές δράσεις του κάθε μήνα θα περιλαμβάνονται στο μηνιαίο newsletter και στο Facebook του Social Dynamo, όπως επίσης και στο ημερολόγιο εκδηλώσεων της ιστοσελίδας του. Το εκπαιδευτικό σκέλος του προγράμματος διαρθρώνεται ενδεικτικά ως εξής:

Φεβρουάριος:
Εξειδικευμένη Εκπαίδευση 1: Βιώσιμη Διαχείριση Αποβλήτων & Ανακύκλωση

Μάρτιος:

Όραμα-Αποστολή-Στόχοι-Αξίες μιας Οργάνωσης

Εξειδικευμένη εκπαίδευση 2: Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

Απρίλιος:

Βασικές αρχές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εθελοντών

Εξειδικευμένη εκπαίδευση 3: Προστασία και αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος, τοπίου και οικοσυστημάτων

Μάιος:

Επικοινωνία – Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής & διαδικτυακή επικοινωνία

Εξειδικευμένη Εκπαίδευση 4: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής

Ιούνιος:

Οικονομική βιωσιμότητα & εξεύρεση πόρων

Ιούλιος:

Διαχείριση Έργου & Μέτρηση Αντικτύπου

Σεπτέμβριος:

Σχεδιασμός Εκστρατείας, Άσκηση Συνηγορίας & Δημιουργία Δικτύων

Πώς μπορείτε να πάρετε μέρος;

Εάν είστε περιβαλλοντική οργάνωση ή άτυπη ομάδα της Κοινωνίας των Πολιτών με αντικείμενο το περιβάλλον ή/και την αειφορία, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής έως την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου εδώ.

Επιλέξιμες περιβαλλοντικές οργανώσεις / ομάδες είναι:

α) υφιστάμενα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Ελλάδα (σωματεία, σύλλογοι, ΑΜΚΕ κ.ο.κ.) και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις με κοινωφελή δράση, καθώς και

β) άτυπες ομάδες πολιτών με κοινωφελή δράση.

Δεν είναι επιλέξιμες οργανώσεις/ομάδες που εξαρτώνται από το Δημόσιο και από Ν.Π.Δ.Δ. και οργανώσεις που η δράση τους έχει θρησκευτικό ή πολιτικό χαρακτήρα.

Το πλήρες κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Social Dynamo στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: socialdynamo@bodossaki.gr, τηλέφωνο 210 3221287.

Μετάβαση στο περιεχόμενο