20.04.2022

Μπορούμε στη Λαϊκή

Βέλτιστες πρακτικές
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Μπορούμε στη Λαϊκή

Δράση για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων μέσω του εθελοντισμού και της ενίσχυσης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων πληθυσμού

από τον οργανισμό Μπορούμε 

#βιώσιμη διατροφή
#αλληλεγγύη
#εθελοντισμός

Η δράση Μπορούμε στη λαϊκή είναι μια πρωτοβουλία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Μπορούμε η οποία συντονίζει δράσεις ενάντια στη σπατάλη του περισσευούμενου φαγητού και δρα υπέρ της αξιοποίησής του για κοινωφελείς σκοπούς σε όλη την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στη μείωση της σπατάλης του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα μέσω της αξιοποίησης των αδιάθετων προϊόντων από τους πάγκους των παραγωγών και εμπόρων στις λαϊκές αγορές, με στόχο τη διάθεσή τους υπέρ κοινωφελών φορέων της ίδιας περιοχής για τη στήριξη ατόμων που βρίσκονται σε διατροφική ανασφάλεια.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης η ομάδα Μπορούμε οργανώνει και συντονίζει ομάδες εθελοντών οι οποίες, δύο φορές την εβδομάδα, συλλέγουν αδιάθετα τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας από τους πάγκους των λαϊκών και στη συνέχεια τα προσφέρουν σε φορείς της ίδιας περιοχής οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε προγράμματα ανοιχτής σίτισης προς όφελος των ανθρώπων που βρίσκονται σε διατροφική ανασφάλεια και δεν έχουν τακτική πρόσβαση σε θρεπτικό φαγητό. Παράπλευρες ωφέλειες είναι η ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης στο επίπεδο της γειτονιάς, η μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω οργανικών απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στους ΧΥΤΑ, καθώς και η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας των εμπλεκόμενων (εθελοντές, παραγωγοί, πελάτες λαϊκής αγοράς) γύρω από το πόσο εύκολο είναι να διασωθούν τρόφιμα.

Σημειώνοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα ως προς τον όγκο τροφίμων που συλλέγονται αλλά και τον αριθμό των ανθρώπων που ωφελούνται, η δράση Μπορούμε στη Λαϊκή αποτελεί ένα λειτουργικό μοντέλο διασύνδεσης του εθελοντισμού με τους κοινωφελείς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα υποδεικνύει μια νέα προσέγγιση στον έλεγχο της κατασπατάλησης τροφίμων η οποία μπορεί να υιοθετηθεί και σε άλλες περιοχές ή και από άλλες ομάδες.

http://www.boroume.gr/

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο