20.04.2022

Κέντρα Ενημέρωσης και Διασύνδεσης Πολιτών με Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας & Επανένταξης

Βέλτιστες πρακτικές
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Κέντρα Ενημέρωσης και Διασύνδεσης Πολιτών με Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας & Επανένταξης

Δράση χαρτογράφησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου για τους πολίτες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

από την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ)

#κοινωνική επανένταξη
#ψυχική υγεία
#διασύνδεση
#χαρτογράφηση

Συχνά οι πολίτες που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα, δυσκολεύονται να βρουν την υπηρεσία που χρειάζονται, τη στιγμή που την έχουν ανάγκη. Την ίδια στιγμή οι διαθέσιμες υπηρεσίες είναι πολύ περισσότερες από ότι συνήθως πιστεύουμε, συχνά όμως δεν καταφέρνουν να γίνουν γνωστές στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, δεν υπάρχει κάποια ενοποιημένη βάση καταγραφής τους.

Το Κέντρο Ενημέρωσης και Διασύνδεσης Πολιτών με Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας & Επανένταξης δημιουργήθηκε με σκοπό να κατευθύνει στις κατάλληλες υπηρεσίες τους πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο ψυχοκοινωνικό πρόβλημα. Μέσα από μια διαδικασία χαρτογράφησης η οποία καταγράφει τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε πέντε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, δημιουργήθηκαν ισάριθμα τηλεφωνικά κέντρα τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει πληροφορίες και να παραπεμφθεί στους φορείς ή τις υπηρεσίες που χρειάζεται. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας συντονίστηκαν οι πέντε εταίροι του προγράμματος η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε, η «Έδρα», η ΑΚΤΑΙΑ και η ΠΕΨΑΕΕ. Οι πέντε φορείς δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά σημεία στην Ελλάδα και έτσι δημιουργήθηκαν πιλοτικά πέντε Κέντρα Ενημέρωσης Πολιτών: στο Κέντρο Αθήνας, στα Δυτικά Προάστια Αθηνών, στην Αλεξανδρούπολη, στη Λαμία και στα Δωδεκάνησα. Επιπρόσθετα η χαρτογράφηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτυπώθηκε και σε ένα ψηφιακό εργαλείο το οποίο είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://mentalhelpnet.gr.

Ως πρωτοβουλία η δημιουργία των Κέντρων Ενημέρωσης Πολιτών με Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Επανένταξης προσφέρει έργο διευκόλυνσης και προσφοράς στους πολίτες που αναζητούν κάποια αντίστοιχη βοήθεια, ενώ την ίδια στιγμή αναδεικνύει τη αξία της δικτύωσης και της χαρτογράφησης ως ουσιαστικών διαδικασιών για την υλοποίηση δράσεων με υψηλή κοινωνική επίδραση.

http://mentalhelpnet.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο