20.04.2022

Θερμοκοιτίδα κοινωνικών επιχειρήσεων

Βέλτιστες πρακτικές
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Θερμοκοιτίδα κοινωνικών επιχειρήσεων

Υποστήριξη των νέων που επιθυμούν να επιχειρήσουν κοινωνικά μέσα από υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν.

από το Solidarity Mission

#κοινωνική επιχειρηματικότητα
#ενσωμάτωση ανέργων

Με την ανεργία των νέων στην Ελλάδα να υπερβαίνει το 50% τα τελευταία χρόνια και την παρατεταμένη κρίση στη χώρα να προκαλεί πολλαπλά κοινωνικά προβλήματα, η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας κρίνεται επιτακτική για την αντιμετώπιση σημαντικών σύγχρονων προκλήσεων. Η ίδρυση του προγράμματος Θερμοκοιτίδας κοινωνικών επιχειρήσεων από τον οργανισμό Solidarity Mission στοχεύει στη μείωση της ανεργίας των νέων μέσα από την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Το πρόγραμμα θερμοκοιτίδας κοινωνικών επιχειρήσεων του Solidarity Mission υποστηρίζει ανέργους ηλικίας 18 έως 40 ετών να ιδρύσουν κοινωνικές επιχειρήσεις και να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες κοινωνικής καινοτομίας μέσα από τις οποίες δίνονται λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα. Η θερμοκοιτίδα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες στήριξης, χρήσιμες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων. Η διάρκεια του προγράμματος είναι πέντε μήνες.

Για τη στελέχωση της ομάδας των συμβούλων και καθηγητών της, η θερμοκοιτίδα βασίζεται στην συμμετοχή των εθελοντών, ενώ η συμμετοχή των ωφελούμενων γίνεται χωρίς χρηματικό αντίτιμο.

www.solidaritymission.org

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο