20.04.2022

Ετήσια εκστρατεία καθαρισμού και ευαισθητοποίησης

Βέλτιστες πρακτικές
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Ετήσια εκστρατεία καθαρισμού και ευαισθητοποίησης

Συντονισμός φορέων και εθελοντών για μια ετήσια μαζική κινητοποίηση με στόχο τον καθαρισμό του δημόσιου χώρου και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε περιβαλλοντικά θέματα.

Από το Let’s Do It Greece

#εθελοντισμός
#περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
#συνεργασία πολιτών
#δημόσιος χώρος

Η ετήσια εκστρατεία Let’s Do it Greece αποτελεί μια πανελλαδική πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον μέσα από τον συντονισμό εθελοντικών δράσεων. Απώτερος στόχος της εκστρατείας είναι η προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού και της συνεργασίας, μέσα από τη δημιουργία ισχυρών δεσμών ανάμεσα στους πολίτες. Κάθε χρόνο η ομάδα του Let’s Do It Greece προσκαλεί φορείς από όλη την Ελλάδα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εθελοντικές δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης. Με στόχο να σημειωθεί ο μέγιστος δυνατός θετικός αντίκτυπος, οι δράσεις αυτές υλοποιούνται ταυτόχρονα, μια Κυριακή κάθε Απριλίου. Προκειμένου να διατηρήσει τον αμιγώς εθελοντικό χαρακτήρα της εκστρατείας, το Let’s Do It Greece επιδιώκει την κάλυψη της πλειοψηφίας των αναγκών του μέσω της απευθείας προμήθειας των απαραίτητων υλικών και υπηρεσιών από Εθνικούς Υποστηρικτές. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι η zero print φιλοσοφία, καθώς αποφεύγονται οι εκτυπώσεις σε κεντρικό επίπεδο με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εκστρατείας.

http://letsdoitgreece.org/

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο