20.04.2022

“ενδο_γραμμή” | therapy_NOW_art

Open Calls
Αλληλεγγύη
Δημόσιος Χώρος
Εκπαίδευση / Ενημέρωση
Πολιτισμός
Υγεία
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
“ενδο_γραμμή”  |  therapy_NOW_art

Deadline: 30/06/2017

Η “ενδογραμμή” αποπειράται να ερευνήσει την σχέση ανάμεσα στην τέχνη_το σώμα_ τη ψυχική διεργασία_ την παιδεία και την επιστήμη. Ό,τι θεωρούμε πως ισχύουν ως απόψεις/ καταγραφές για τις παραπάνω σχέσεις παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό να απέχουν από τον κόσμο.
Για πρώτη φορά καλλιτεχνικό έργο/project θα εμπνευστεί για την δημιουργία του αλλά και τον τρόπο διεξαγωγής του από εσάς και όχι από το κατά κανόνα οργανόγραμμα των χώρων και φορέων τέχνης. H γνώμη σου μετράει | η γνώμη σου αφετηρία για την δημιουργία και εξέλιξη του project

Εδώ: ερωτηματολογιο

Τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας μέσω ερωτηματολογίου θα ανακοινωθούν την 3η Ιουλίου στην ιστοσελίδα της  Ψυχολογία-Τέχνη.

Καθώς στο ερωτηματολόγιο το ονοματεπώνυμο είναι προαιρετικό, οι ιδέες/προτάσεις

που θα συμπεριληφθούν στο project θα ανακοινωθούν αναλυτικά [τίτλος, ημερ.κατ.]. Ο πολίτης που κατέθεσε την ιδέα/πρόταση του και αυτή έχει επιλεγεί/συμπεριληφθεί στο project τον προσκαλούμε αν το επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας εκ νέου, ώστε το ονοματεπώνυμο του να αναγραφεί στην συνδημιουργία του project!

 

 Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή!

Μετάβαση στο περιεχόμενο