20.04.2022

Εκπαίδευση και Πρόγραμμα Εργασιακής Ένταξης για Πρόσφυγες και Μετανάστες

Βέλτιστες πρακτικές
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Εκπαίδευση και Πρόγραμμα Εργασιακής Ένταξης για Πρόσφυγες και Μετανάστες

Πρόγραμματα με στόχο την καταπολέμηση του κινδύνου περιθωριοποίησης που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες.

από τη ΜΕΤΑδραση

#κοινωνική ένταξη
#εργασιακή ένταξη
#εκπαίδευση
#αλληλεγγύη

Απέναντι στην πρόκληση του αυξημένου προσφυγικού πληθυσμού που παραμένει στη χώρα μας αντιμετωπίζοντας προβλήματα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης, η ΜΕΤΑδραση, ένας οργανισμός με αποστολή τη στήριξη της διαχείρισης των μεταναστευτικών ρευμάτων, υλοποιεί τρία προγράμματα με στόχο την καταπολέμηση του κινδύνου περιθωριοποίησης που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες.

Το πρόγραμμα Step2school είναι ένα ανεπίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσφύγων και μεταναστών το οποίο τα προετοιμάζει κατάλληλα για την ένταξή τους στα ελληνικά σχολεία καθώς και, γενικότερα, για την ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες είναι ένα πρόγραμμα για την ταχύρρυθμη ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Τέλος, το πρόγραμμα Stepping Stone είναι ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ενδυνάμωση και υποστήριξη των μεταναστών και των προσφύγων που παραμένουν στην Ελλάδα, με στόχο να τους βοηθήσει να ξαναχτίσουν τη ζωή τους μέσα από τη σύνδεσή τους με την τοπική αγορά εργασίας, ύστερα από αξιολόγηση των δεξιοτήτων και της εργασιακής τους εμπειρίας.

Στα προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται από εθελοντές, έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 380 άτομα.

metadrasi.org

Μετάβαση στο περιεχόμενο