04.08.2023

Διαπολιτισμικά Βήματα (Intercultural Steps)

1η Δημοτική Κοινότητα
2η Δημοτική Κοινότητα
3η Δημοτική Κοινότητα
4η Δημοτική Κοινότητα
5η Δημοτική Κοινότητα
6η Δημοτική Κοινότητα
7η Δημοτική Κοινότητα
Μετανάστες & Πρόσφυγες
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Διαπολιτισμικά Βήματα (Intercultural Steps)

Μέσα από μια σειρά βημάτων επιδιώκουμε να υποστηρίξουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και το δικαίωμα όλων να συνδιαμορφώσουν τον πολιτισμικό χάρτη της κοινωνίας στην οποία ζουν. Θεωρώντας ότι η πολυπολιτισμικότητα είναι γεγονός, ο ιδράσεις μας στοχεύουν περισσότερο στη συνάντηση και γνωριμία των ανθρώπων, ενδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κοινωνική αλληλεπίδραση, την κοινωνική συνοχή και την αίσθηση της κοινής εμπειρίας.

Τομείς δραστηριοποίησης

Τα Διαπολιτισμικά Βήματα δραστηριοποιούνται στους άξονες της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής αρωγής.

Ειδικότερα ως προς τον άξονα της βιώσιμης ανάπτυξης επιδιώκεται να αναπτυχθούν δράσεις προώθησης:

-της αλληλοκατανόησης μεταξύ ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο

-της συνεργασίας μεταξύ ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο σε κοινωφελείς δραστηριότητες(π.χ.προστασίας του περιβάλλοντος, αλληλεγγύης σε συνανθρώπους μας)

-της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργίας

-της εναλλακτικής και ήπιας τουριστικής ανάπτυξης

Ως προς τον άξονα της κοινωνικής αρωγής επιδιώκεται να αναπτυχθούν δράσεις παροχής δωρεάν υπηρεσιών υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες(π.χ.πρόσφυγες και μετανάστες):

-ψυχοκοινωνική υποστήριξη

-νομική συμβουλευτική ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπει η νομοθεσία

ΚΟΙΝΣΕΠ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

Τρίπου4, Κουκάκι, ΑΘΗΝΑ 11741

E-mail: interculturalsteps@gmail.com   Ιστότοπος: www.interculturalsteps.gr Intercultural Steps

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο