20.04.2022

Δημόσια Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα Σημεία Στήριξης

Open Calls
Αλληλεγγύη
Εκπαίδευση / Ενημέρωση
Σύνδεσμος Εκδήλωσης
Δημόσια Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα Σημεία Στήριξης

Deadline: 16/12/2016

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ και ο οργανισμός Hellenic Hope ανακοινώνουν τη δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που απευθύνεται σε ελληνικά, μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Στόχος του προγράμματος είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου προς όφελος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και, αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και η ανάπτυξη ικανοτήτων των ανωτέρω Οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Οι δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Social Dynamo.
​Για περισσότερες πληροφορίες, το πλήρες κείμενο των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς και τη φόρμα αίτησης πατήστε εδώ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016, στις 14:00 μ.μ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο